Language Scheme

Shannon Airport Authority DAC has produced its first Irish Language Scheme under section 11 of the Official Languages Act 2003.  The Scheme is effective for a three-year period from 2014 – 2017.
The Language Scheme in English can be viewed here: Shannon Airport Language Scheme 2014 - 2017

Tá an chéad Scéim Ghaeilge faoi alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 leagtha amach ag Údarás Aerfort na Sionainne.  Beidh feidhm leis an Scéim ar feadh tréimhse trí bliana ó 2014 – 2017.
Is féidir an Scéim Teanga a léamh i nGaeilge anseo: Sceim Gaeilge - 2014 - 2017